Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

pentru  A.P.P.C.T. „Doina Oltului“

 

 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului doinaoltului.ro beneficiari, potențiali beneficiari, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului doinaoltului.ro, dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul doinaoltului.ro.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor oferite de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

 1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 1. Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de website-ul doinaoltului.ro
 2. Activități prestări servicii (spectacole artistice)

.

 • Reclamă,
 • Marketing și publicitate,
 • Activități de promovare a serviciilor,
 • Spectacole artistice încheiate în baza angajamentelor legale
 1. Politica resurselor umane (angajarea cu contract individual de muncă, încheierea contractelor – drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor, promovarea personalului contractual etc.)

 

 

 1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, telefon, fax , etc
 • CNP, serie și număr CI
 • Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.
 •  În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

 

 1. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ (cum este cazul SOCIETĂȚILOR, INSTITUȚIILOR  cu care Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“. 

 

 1. Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 
 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ la adresa:  doinaoltului@gmail.com sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Str. Lipscani, nr. 33, Slatina, Olt.

De asemenea, semnarea acordurilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă voința dumneavoastră liber exprimată cu privire la accesul instituției noastre la datele personale, de portabilitate, de opoziție, de restricționarea prelucrării, de ștergere sau de rectificare a datelor cu caracter personal.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin transmiterea către Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens, ori prin refuzul dumneavoastră de a semna acordurile de prelucrare mai sus menționate.

 

Prevederi speciale legate de minori 

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ nu realizează activități de prelucrare a datelor personale direct față de minori.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 

 1. Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul   European nr. 679/2016.

De asemenea, Ansamblul Profesionist pentru Promovarea Culturii Tradiționale „Doina Oltului“ poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

 1. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.